شرکت رابین آتیه ساز گستر خاورمیانه با برند (بیمه بابا) ، از کلیه نمایندگان فعال در صنعت بیمه ، جهت فعال شدن در واحد صدور شرکت ، دعوت به همکاری می نماید.

لذا متقاضیان و نمایندگان رسمی شرکت ها در سراسر ایران میتوانند برای ثبت درخواست اخذ واحد صدور کارگزاری بیمه ،  با تکمیل فرم ذیل ، اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند تا مدیران و کارشناسان شرکت برای هماهنگی و مذاکره در این خصوص با شما تماس بگیرند.

ساعت کاری دفتر نمایندگی از ساعت

تا ساعت

صبح و از ساعت

تا ساعت

عصر

آیا متعهد به صدور فوری بیمه نامه در بازه زمانی 8 الی 21 هستید؟

انگیزه نامه