سید مهدی میرباقری
مدیر عامل شرکت رابین آتیه ساز گستر خاورمیانه
و کارگزاری بیمه بابا

مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی مواد
از دانشگاه خواه نصیرالدین طوسی

سابقه فعالیت 7سال

سیامک حبیبی
مدیر ارشد کارگزاری

کدشناسایی ۰۱۰۱۷۸۱۵
مدرک تحصیلی مدیریت کسب وکار

حوزه فعالیت ارومیه،بوکان،خوی،میاندوآب،مشهد،خواف